4.7.12

“Heyst Leeft” op bezoek bij de ‘Heistse’ minister De Coninck

In een boeiende bijdrage van André Desmidt besteedt de heemkring “Heyst Leeft” in het tweede nummer van het 37ste jaargang aandacht aan Monica De Coninck. De minister van werk groeide op in Heist, waar haar vader Julien gemeenteraadslid was. In het artikel wordt teruggeblikt op haar jeugd in de badstad en ook de carrière van haar vader. Daarnaast in het nummer ook een bijdrage over melkboer Jacques Slabbinck en over het boek dat werd uitgegeven naar aanleiding van het 65-jarig bestaansjubileum van de Oud Gloriën van FC Heist. De Heemkring pakt trouwens deze zomer uit met een nieuw initiatief. Het gaat om een Orgelfestival dat op 19 augustus gehouden wordt.

Lid worden van Heyst Leeft? Meer info bij Secretaris Marie-Christine De Zutter 050.515.609