5.7.12

Beide zeewaartse sluisbruggen van de Vandammesluis weer in dienst

Welgeteld een jaar en 20 dagen na de start van de onderhouds- en schilderwerken aan brug nummer 3 van de Vandammesluis in Zeebrugge is de brug weer open voor het verkeer. De werken aan de sluiswaartse brug van het blauwe zeewaartse bruggenpaar waren namelijk op dinsdag 14 juni vorig jaar van start gegaan. Alle leed is echter nog niet geleden. Vooral bij de gele landwaartse bruggen kan zich nog altijd makkelijk filevorming voordoen. Bij de opgehaalde bruggen zijn er nog steeds geen verwijsborden die de automobilisten naar de blauwe sluisbruggen sturen. Een kleine 20 jaar geleden vertelde de administrateur-generaal van het Zeebrugse havenbestuur wijlen Pierre Kerckaert aan onze nieuwsdienst, dat er grote nood was aan dergelijke verwijsborden. Bij het toenmalige departement Leefmilieu en Infrastructuur kreeg Kerckaert echter geen gehoor. Ondertussen berust de verantwoordelijkheid voor de bebording al enige jaren bij de nieuwe dienst Elektromechanica en Telematica. In 2007 vonden daar de eerste gesprekken plaats over led-borden die de chauffeur aanmanen om naar de alternatieve bruggen door te rijden. De borden kosten 300.000 euro. Een bord met de tekst in 4 talen “doorrijden naar zeewaartse bruggen indien deze brug opgehaald” plus een pijl zou dat al jaren even goed hebben kunnen doen, tegen een fractie van de prijs. Volgens ingenieur Geert De Rycke, afdelingshoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer- Elektromechanica en Telematica, komt er echter schot in de zaak voor de langverwachte dynamische signalisatie bij de sluisbruggen in Zeebrugge. Eind oktober moet de opdracht uitgevoerd zijn bij de Vandammesluis. Bij de bruggen over het Boudewijnkanaal aan de Visartsluis in Zeebrugge is er echter een bijkomend probleem. De alternatieve route loopt namelijk over de oude Straussbrug. Vrachtwagens breder dan 2,6 m kunnen evenwel geen gebruik maken van deze brug. Daarom zouden in beide richtingen parkeerplaatsen voorzien worden voor het breed vervoer. Zo wordt voorkomen dat deze brede vrachten de weg versperren. Nu we het toch over een verwijspijlen hebben… Komende uit de richting Knokke-Heist hangt momenteel onder de vrachtbrug naar het Brittanniadok een pijltje dat de te nemen richting aanduidt. De lichtjes van het pijltje zijn echter stuk of toch niet meer te zien, met alle ongemakken van dien.