26.5.10

“Maatwerk nodig” bij herziening Strand- en Dijkprups

Volgens Patrick De Klerck, voorzitter van het Kustburgemeestersoverleg is ‘maatwerk’ nodig bij de herziening van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor “strand- en dijkconstructies”. Bepaalde gemeenten zijn vragende partij om nieuwe accenten te leggen of verouderde zaken aan te passen. “Tijdens het overleg van de Kustburgemeesters kwam deze vraag specifiek van de gemeenten Knokke-Heist, De Panne en Blankenberge”, aldus Patrick De Klerck. “De opmerkingen werden aan de Bestendige Deputatie overgemaakt, gezien het een provinciale bevoegdheid is. Momenteel is er trouwens een gedeeltelijke herziening lopende voor een deel van het strand van Knokke-Heist, ter hoogte van Duinbergen. De leden van het overlegplatform pleiten in ieder geval voor maatwerk: iedere kustgemeente kent zijn eigenheid en schuift andere prioriteiten naar voren. De dijken en stranden aan de Kust zijn geen eenheidsworst: iedere gemeente heeft een eigen karakter en de ruimtelijke vraag is verschillend van gemeente tot gemeente. Onder andere de onduidelijkheid inzake “strandterrassen” (al dan niet verhard) moet uitgeklaard worden. Verder dient er tevens bij de herziening van deze PRUP’s rekening gehouden te worden met de resultaten van het onderzoek dat tegen de zomer door de afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust wordt afgerond inzake de aanpassingswerken aan dijklichamen en stranden in functie van de zgn. duizendjarige storm. Tijdens het volgende overleg in juni gaan we de PRUP’s opnieuw ter tafel brengen”, zegt Patrick De Klerck.