26.5.10

Lippens betreurt gebrek aan solidariteit over ‘strandterrassen’ aan de kust

Burgemeester Lippens is teleurgesteld over het gebrek aan solidariteit van een paar andere badplaatsen in verband met de kwestie van de strandterrassen aan onze kust. Hij is van plan om er de andere burgemeesters over aan te spreken. Ook de Open Vld Knokke-Heist heeft onlangs trouwens via provincieraadslid Hugo De Plecker actie ondernomen om de intentie van de deputatie en het college over te maken aan de inspectie. Het doel is om het huidige gedoogbeleid te verlengen met 2 jaar en ondertussen het PRUP aan te passen. Dit is gelijklopend met hetgeen Dirk Van Mechelen destijds als Minister van Stedenbouw deed toen hij het PRUP moest bekrachtigen en de tekst ivm de raamverkoop en terrassen aanpaste. Jammer genoeg werd dit teruggefloten door de Raad van State. De Open VLD wil zo snel mogelijk duidelijkheid en een aanpassing van het Prup zodat het strand op een moderne manier kan worden uitgebaat. Ondertussen pleit de N-VA voor redelijke oplossingen. De beschuldigende vinger die hier en daar uitgestoken wordt naar minister Muyters over het optreden van de Inspectie Ruimtelijke Ordening op het strand in Knokke-Heist is volgens de partij onterecht. Het gaat hier namelijk om een provinciale regelgeving. Cathy Coudyser, voorzitter van de lokale N-VA-afdeling en Ingrid Reubens, schepen in Knokke-Heist stellen: “Als partij die haar verantwoordelijkheid niet ontloopt, zullen wij in het gemeentebestuur ijveren voor een aanpassing van het provinciale PRUP. We menen inderdaad dat Knokke-Heist de strandterrassen als extra toeristische troef niet zonder meer mag opgeven”.