8.2.12

Potvis Theofiel wordt donderdag opgeruimd

Het college van burgemeester en schepenen in Knokke-Heist heeft de potvis woensdag post mortem nog officieel gedoopt tot Theofiel, als hommage aan de Heistse reder en IJslandvaarder Theofiel De Groote die op een boogscheut woonde van de plek waar de potvis is gestrand. De technische diensten van Knokke-Heist hebben het gebied rond het gestrande dier ondertussen met draad en palen afgebakend om de talrijke nieuwsgierigen op afstand te houden. Tijdens een coördinatievergadering met alle bevoegde instanties werd beslist dat er bij eb woensdag nog autopsies worden uitgevoerd. Dat gebeurde van 17 tot 21 uur. Op die manier wil men eventueel de precieze doodsoorzaak achterhalen. De Civiele Bescherming heeft daarbij gezorgd voor de nodige verlichting en een grijpkraan. De gemeente Knokke-Heist stond in voor een bulldozer en de catering. Er is als werfkeet ook een container van de reddingsdienst geplaatst. Via het Departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (www.mumm.ac.be) zijn universiteiten en andere wetenschappelijke instituten op de hoogte gebracht. Ook zij nemen stalen van het dode dier ‘s Nachts zal de Lokale Politie blijven patrouilleren om te vermijden dat souvenirjagers aan de haal gaan met tanden of andere lichaamsresten.

ExplosiegevaarOp donderdag 9 februari zal er bij laagwater met hulpmiddelen van de civiele bescherming de nodige wetenschappelijke vaststellingen uitgevoerd worden. Daarna zal de potvis in stukken gesneden worden en afgevoerd naar Rendac Denderleeuw. De verwerking wordt geraamd op 6000 euro. Dat is naar alle waarschijnlijkheid ten laste van de Vlaamse Overheid die eigenaar en beheerder is van het natuurgebied De Baai van Heist waar de potvis is aangespoeld. Het is in elk geval van belang dat het kadaver zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Bij het rottingsproces van dode potvissen komen immers gassen vrij, vergelijkbaar met methaan, die op den duur niet uit het dode dier kunnen ontsnappen zodat de walvis uiteindelijk ontploft.
Het Agentschap Natuur en Bos vraagt dat eventueel geïnteresseerde bezoekers het nabijgelegen natuurreservaat Baai van Heist respecteren en niet dwars door het gebied lopen. De potvis kan bereikt worden via westelijk pad van de Baai van Heist of via de oude site van de Vlaamse Vereniging voor Watersport.

Na Valentijn en Windekind van Koksijde, nu ook Theofiel van Knokke-Heist


Aan de Belgische kust spoelden de voorbije jaren verschillende potvissen aan. Valentijn van Sint-André, een 17 meter lang mannetje was in 1989 de eerste en wellicht ook de meest bekende. 1994 was een recordjaar. Toen spoelden er drie aan in Koksijde en een in Lombardsijde. In 2004 strandde Windekind, een 10 meter lange potvis in Koksijde aan. Volgens sommige deskundigen werkt de Noordzee als een fuik voor de potvis. Onderweg van Scandinavië en IJsland naar de Azoren in de Atlantische Oceaan nemen sommige dieren een verkeerde afslag en komen dan in de Noordzee terecht. Als dieren die gewend zijn aan diep water kunnen ze niet omgaan met de zandbanken. Het is er veel te ondiep en ze missen er hun favoriete voedsel, de inktvis. Ze raken gedesoriënteerd, vinden geen eten en raken verzwakt. Uiteindelijk stranden ze of sterven ze op zee. Omdat reder Theofiel De Groote één van de weinige Heistse reders was die met zijn Z572 Tornado naar IJsland voer en bovendien woonachtig was in de Parkstraat, op een boogscheut van de Baai van Heist, werd de potvis van Knokke-Heist in de digitale annalen vereeuwigd met de prachtige en onvergetelijke voornaam “Theofiel”.Foto1: Norbert Minne

Foto2: wijlen Theophiel De Groote, uit "Vlucht naar Penzance"