21.11.08

Van der Hooft wil échte ‘openbaarheid van bestuur’

Open-VLD Voorzitter Kathleen van der Hooft stelt, dat door het Schepencollege in Knokke-Heist een loopje wordt genomen met de “openbaarheid van bestuur”. Zo vond de infovergadering over de beleidsnota en het budget van 2009 achter gesloten deuren plaats. Volgens van der Hooft had dit perfect openbaar kunnen gebeuren, zodat ook geïnteresseerde burgers eraan konden deelnemen. Schepen Maxim Willems heeft ondertussen laten weten, dat het de bedoeling is om de informatievergadering over de begroting volgend jaar volledig openbaar te maken.