31.12.13

Weer natuur voor extra Scheldeverdieping?

Schippersvereniging "Schuttevaer" is vragende partij om het nevenvaarwater op de Schelde tussen de monding benoordoosten van Knokke-Heist tot in Antwerpen uit te baggeren. “Schuttevaer” is van oudsher de beroepsvereniging voor de binnenvaart,  De vereniging behartigt al meer dan 150 jaar namens de beroepsbinnenvaart de belangen op het gebied van nautisch- technische zaken en de natte infrastructuur. Volgens de vereniging kunnen de zee- en binnenvaart op de Westerschelde alleen door deze extra verdieping van de nevengeulen worden gescheiden. De vraag is nu of een dergelijke verdieping kan als gewoon onderhoud of dat die weer door de realisatie van nieuwe natuur moet gecompenseerd worden en waar die dan moet worden gevonden.