30.12.13

Het Zwin zoekt ooievaarspotters op Facebook

Het Zwin natuurcentrum is de centrale verzamel-, slaapplaats en belangrijkste broedplaats voor een 24-tal ooievaars. De facebookpagina van het Zwin natuurcentrum houdt u regelmatig op de hoogte van het leven van deze boeiende vogels . Maar ze zijn ook op zoek naar waarnemingen en bijzonderheden over de ooievaars, die genoteerd en gefotografeerd worden door de bewoners van de Zwinstreek.
Waar en met hoeveel worden de vogels opgemerkt ? Wat zijn ze aan het doen : rusten, voedsel zoeken,…  Kent u mensen of plaatsen waar de vogels worden bijgevoederd? Het Zwin natuurcentrum wil  een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het tijd- en ruimtegebruik van de ooievaars van het Zwin. Dit onderzoek past in de voorbereidingen voor het nieuwe Zwin Natuurcentrum. Allerlei anekdotes en weetjes zijn ook erg welkom. Post uw informatie op de facebookpagina van het Zwin natuurcentrum of neem contact op via T 050 607 086 of info@zwin.beinfo@zwin.be