8.10.12

Verkiezingsvolmachten

Knokke-Heistenaars die in het buitenland zijn op de dag van de verkiezingen, kunnen volmacht geven tot en met zaterdag 13 oktober 11.30 uur. Daartoe gaat men naar de dienst Burgerzaken met de bewijsstukken van de reis en laat een volmachtformulier maken. Men ontvangt eveneens een attest van tijdelijk verblijf, ondertekend door de burgemeester. Zowel het volmachtformulier als het attest tijdelijk verblijf moet worden ondertekend. Heeft men geen bewijsstukken dan kan men een verklaring op eer laten maken, die ook ondertekend wordt door de burgemeester. De persoon aan wie men volmacht geeft, neemt deze beide formulieren mee naar uw stemlokaal, samen met uw en zijn oproepingsbrief en ondertekent ook zelf het volmachtformulier. Volmachten voor alle andere redenen (werk, studieredenen, ziekte, ...) kunnen afgeleverd worden tot en met de dag van de verkiezingen. Een stavingsattest is altijd noodzakelijk. De dienst Burgerzaken is op zondag 14 oktober open van 8 tot 15 uur, in het stadhuis op het Verweeplein in Knokke.