8.1.13

OCMW-raad geïnstalleerd


Ook in Knokke-Heist werd maandagavond, zoals op de meeste plaatsen in ons land, de nieuwe OCMW-raad geïnstalleerd. Dat gebeurde onder ruime belangstelling in de raadzaal van het Sociaal Huis. Alle elf de raadsleden legden de eed af in handen van burgemeester Lippens. Kathleen van der Hooft werd door de negen raadsleden van de partij Gemeentebelangen voorgedragen en conform de regelgeving verkozen tot Voorzitter.  De nieuwe voorzitter bevindt zich meteen op vertrouwd terrein. Kathleen van der Hooft stond namelijk reeds tweemaal aan het roer van het OCMW, van 1989 tot 1994 en van 2001 tot 2006. Als Voorzitter van het OCMW is zij eveneens lid van het schepencollege van Knokke-Heist.  Op de zitting werden tevens vijf leden van het Bijzonder comité sociale dienst aangeduid. Dit comité komt twee maal per maand bijeen onder leiding van de Voorzitter van het OCMW achter gesloten deuren en beslist op basis van een sociaal onderzoek over de individuele steunverlening. Op het einde van de vergadering overhandigde Kathleen van der Hooft een ruiker bloemen aan haar voorgangster, Annie Vandenbussche uit dank voor de realisaties van de voorbije legislatuur en de uitbouw van het Sociaal Huis. Daarop overhandigde Annie Vandenbussche de sleutel van het Sociaal Huis aan de nieuwe Voorzitter.